سال چهارم / شماره : 735 / شنبه / ۲۸م جدی ۱۳۹۸
Vol No 04, Issue 735, Saturday, 18 January , 2020

گام‌های آینده‌ساز

نویسنده : کامران یاری - کد خبر : 44966

۲۲ ثور , ۱۳۹۵

The Day Note


 افغانستان پس از طالبان به یک مفهوم افغانستانی است که پا به فصل نو گذاشت. سقوط طالبان و روی‌کار‌آمدن اداره موقت، فصل جدیدی را در تاریخ افغانستان باز کرد. دموکراسی، آزادی بیان، آزادی اندیشه، حق شهروندی و آزادی فردی همه مفاهیمی‌اند که برای نخستین‌بار ذهن اقشارگوناگون جامعه را با خود درگیر کردند. در این مقطع درگیری با مفاهیم جدید هر‌چند در حد دغدغه‌های فردی مطرح شد، اما گذر یک دهه نسبتاً آرام این مفاهیم را وارد گفتمان سیاسی و رفتار ...

«کرئن»ی بدبخت

نویسنده : خلیل پژواک - کد خبر : 44914

۲۱ ثور , ۱۳۹۵

Khalil Pajhwak


در هفتۀ آینده غنی به لندن می‌رود تا در «نشست مسیر فراروی مبارزه با فساد در افغانستان» شرکت کند. کرزی، رییس‌جمهور پیشین، بارها در نشست‌های جهانی سخت‌ترین کارش، سخن‌گفتن در مورد فساد در افغانستان بود. فشاری که از انتقادهای رهبران کشورهای کمک‌کنندۀ افغانستان بر کرزی وارد می‌شد، شانه‌هایش را خم می‌کرد و چهره‌اش را شرماگین؛ زیرا هر‌بار ناگزیر بود انتقادها را بشنود، شانه‌هایش را برای برداشتن بار آن فرو اندازد، از کاهش فساد خبر بدهد و مهار آن را به ...

مبارزه برای انسانی‌کردن قدرت

نویسنده : دولت دولتیار - کد خبر : 44820

۲۰ ثور , ۱۳۹۵

The Day Note


 رابطه سياست و جامعه و مناسبات قدرت در افغانستان همواره در كنار ساختار قبيلوي آن، يك سوژه عريان‌كننده، برنده و كشنده نيز داشته است كه با آن سوژه، قدرت سياسي در افغانستان هم ماهيت طبيعي خود را برملا مي‌ساخت و مي‌سازد و هم معيار براي سنجش ميزان رسيدن به هدف خود را تعيين مي‌كرد و مي‌كند. اين سوژه چيزي نبود جز «تن هزاره». در واقع رابطه ميان تن هزاره و ساختار قدرت در افغانستان دو سويه است؛ تن هزاره از ...

قانون در طاق نسیان

نویسنده : رحمت احمدی - کد خبر : 44755

۱۹ ثور , ۱۳۹۵

Rahmat Ahmadi (2)@


برایند تحقیقی خانه آزاد نشان داده است که در طی 13 سال قانون اساسی در 92 مورد دور زده شده است. خانه آزاد افغانستان در جریان این تحقیق دریافته است که در این مدت بیشترین ناقضان قانون ساسی سه قوه بوده‌اند. علی مزیدی، محقق این نهاد به رسانه‌ها گفته است که در رأس ناقضان قانون اساسی قوه اجرائیه قرار دارد. او هم‌چنان افزوده است که ارگ‌نشینان، اعضای کابینه، والیان، قوماندانان امنیه، زورمندان و افراد مسلح غیر‌مسئول جایگاه اول را در ...

ورکشاپ‌های ظرفیت‌سازی: مقاصد، تجارب و نتایج پالیسی

نویسنده : ترجمۀ محمد‌سخی رضایی - کد خبر : 44684

۱۸ ثور , ۱۳۹۵

Sakhi Rezaie


فصل دوم بخش اول اخلاق خدمات عامه و اعتماد به حکومت گرایش‌های منطقه‌ای و جهانی در پاسخ به آگاهی روز‌افزون از هزینه‌های فساد اداری، جامعه بین‌المللی به این نتیجه رسیده است که برای بهبود حکومتداری، کشورهای مختلف باید مبارز‌ه با فساد را در اولویت استراتژی‌های خود قرار دهند. تعهد فزاینده به مبارزه با فساد، منجر شده است که کشورهای مختلف قوانین الزام‌آور و نرم بین‌المللی یا پیشنهادات مربوط به مبارزه با فساد را تصویب کنند. مکانیزم‌های شفافیت مانند طی مراحل درخواست‌های اداری و سیستم‌های ...

دین و تعصب-۲

نویسنده : ترجمۀ نازنین شاه‌رکنی - کد خبر : 44633

۱۵ ثور , ۱۳۹۵

Nazanin Shahrukni


عناصر تفرقه‌انگیز موجود در دین دین در کانون تعصبات ما قرار دارد؛ چون چیزی فراتر از ایمان است؛ دین محور سنت‌های فرهنگی یک گروه است. روحانیان ممکن است به مدافعان یک فرهنگ خاص بدل شوند و اغلب هم می‌شوند. آن‌ها نیز با مقولات نامربوط [به مذهب] سروکار دارند. آنان در مقام دفاع از اصول دین‌شان، از گروه خود به‌مثابه یک کل دفاع می‌کنند و رفتارهای سکولار اعضای درون گروه‌شان را با تمسک به آن اصول به نوعی توجیه می‌کنند. روحانیان اغلب ...

بوق سی‌ودوم یک نظارۀ ناقص

نویسنده : حمید فیدل - کد خبر : 44576

۱۴ ثور , ۱۳۹۵

fidel (2)@


بوق چهارم پی‌گیری بی‌قانونی‌های متداوم و مسلسل کار آسانی نیست. باید لحظه‌ای غافل نشد و چشم به صحنه دوخت تا پی به این ساختار پیچیده برد. هم‌چنان که هوش و حواسم متوجه لحظۀ فشار دست موتروان روی بوق بود، نگاهی به پیش رویم انداختم. «مینی‌بوسی» مسافران جدید بار زده بوده و حرکت کرد. این مینی‌بوس اندکی به سمت چپ خود متمایل شد و مسیر موتر ما که اندکی سرعت گرفته بود، قید شد. تصادم نتیجۀ منطقی «قید‌شدن» به‌مثابه کمبود فضاست. از ...

1 2 3 4 10