سال چهارم / شماره : 735 / چهارشنبه / ۳۰م اسد ۱۳۹۸
Vol No 04, Issue 735, Wednesday, 21 August , 2019

محدودیت‌های آزادی بیان

نویسنده : رضا خالقیار - کد خبر : 30630

۲۰ جوزا , ۱۳۹۴

media


در خصوص حق آزادی، این مسئله همواره مطرح است که بهره‌مندی از این حق باید مطلق و نامحدود باشد، یا این‌که در تمتع از این حق باید محدودیت‌هایی قایل شد؟ اهمیت این موضوع وقتی روشن‌تر می‌شود که به این واقعیت توجه کنیم که در اکثر اوقات مخالفت با آزادی بیان و اعمال سیاست‌های سرکوب‌گرانه در قبال رسانه‌ها نه تحت عنوان روشن مخالفت با اصل آزادی بیان، بلکه تحت عنوان اعمال محدودیت‌های مجاز و مشروع اجرایی و عملی می‌شود. به همین ...

آزادی بیان؛ جایگاه و کارکرد آن در افغانستان

نویسنده : رضا خالقیار - کد خبر : 30337

۱۳ جوزا , ۱۳۹۴

رسانه


 با آغاز به کار کابینه حکومت وحدت ملی، چالش‌های جدیدی در مورد حق آزادی بیان در افغانستان بروز کرده است. چند وقت پیش، برخی از کتاب‌های چاپ افغانستان برای نمایش در نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران ممنوع‌الخروج ‌‌شد. به دنبال انتشار مقالات انتقادی، برخی از مدیرمسئولان روزنامه‌ها به وزارت فرهنگ احضار شدند. به همین مناسبت و برای درک اهمیت حق آزادی بیان، در شمارۀ قبلی، مفهوم و جایگاه حق آزادی بیان در جهان و در این شماره جایگاه و پیامدهای مثبت ...