سال چهارم / شماره : 735 / پنجشنبه / ۶م سرطان ۱۳۹۸
Vol No 04, Issue 735, Thursday, 27 June , 2019

نمونه‌های تاریخی چگونه تکرار می‌شوند؟

نویسنده : عزیز رویش - کد خبر : 44513

۱۳ ثور , ۱۳۹۵

Aziz Royesh aa


نکته‌ها و اشارت‌ها (27) خلیلی و محقق، برغم تلاش مشاوران و تمایل خود شان، از هزینه‌های مادی و معنوی گزافی که در برگزاری مراسم سالیاد بابه مزاری نصیب می‌شوند، جلوگیری نمی‌توانند. این شکاف هر سال بیشتر می‌شود و سنگینی این مراسم همه‌ساله گردن و کمر هر دو را بیشتر خم می‌کند. هیچ‌کدام از این دو نفر حاضر نیستند از حرف و موضع خود بگذرند: کی اول سخن بگوید و کی دوم؟ ... کی در کدام کرسی بنشیند؟ ... عکس بزرگ‌تر مال کدام ...

خودکامگی با اصل دموکراسی نمی‌سازد!

نویسنده : عزیز رویش - کد خبر : 44452

۱۲ ثور , ۱۳۹۵

Aziz


نکته‌ها و اشارت‌ها (25) از نشانه‌های بارز بی‌خردی در مقام رسیدگی به امور جمع، بی‌اعتنایی نسبت به اصل مشوره و نظرسنجی است. زمام‌داری که از مشوره روی‌گردان می‌شود، سهم خود از خرد را کاهش می‌دهد و کاهش سهم خرد، همانا خالی شدن زیر پای قدرت است که دیر یا زود در هم می‌غلطد. در «تاریخ بی‌خردی» از یولیوس دوم یاد می‌شود که بعد از الکساندر به مقام پاپی در واتیکان رسید. «یولیوس متکبر و تندمزاج و یک‌دنده و سرسخت و بی‌پروا بود، ...

بی‌خردان از هم‌دیگر میراث می‌برند!

نویسنده : عزیز رویش - کد خبر : 44403

۱۱ ثور , ۱۳۹۵

Aziz Royesh aa


نکته‌ها و اشارت‌ها (25) نمونه‌ی بارز بی‌خردی زمام‌دار بی‌اعتنایی نسبت به منبع قدرت و نفوذ او در میان مردم است. اگر زمام‌دار از مجرای دین به مسند حکم‌روایی رسیده باشد، بی‌اعتنایی او نسبت به آموزه‌ها و احکام دینی زیان خطرناکی در پی دارد. در تاریخ کلیسا، از میان پاپ‌هایی که سقوط سیطره‌ی روحانیون را در عصر رنسانس تشدید کردند، یکی از شرم‌آورترین نمونه‌های بی‌خردی در دوران پاپ الکساندر ششم درج شد. بارباراتاکمن در «تاریخ بی‌خردی» می‌نویسد که هنوز دو ماه از درگذشت ...

زیبایی تلاقی نگاه‌های معنایاب است!

نویسنده : عزیز رویش - کد خبر : 44346

۷ ثور , ۱۳۹۵

Aziz-Royesh-631x450


نکته‌ها و اشارت‌ها (24) پائولو کوئیلو، در کتاب «کیمیاگر» قصه‌ی «نرگس» را با جادوی کلماتش شرح می‌دهد: «کیمیاگر افسانه‌ی نرگس را می‌دانست: جوان زیبایی که هر روز می‌رفت تا زیبایی خود را در یک دریاچه تماشا کند. چنان شیفته‌ی خود می‌شد که روزی به درون دریاچه افتاد و غرق شد. در مکانی که از آن‌جا به آب افتاده بود، گلی رویید که «نرگس» نامیدندش. اما اسکار وایلد داستان را چنین به پایان نمی‌برد. می‌گفت هنگامی که نرگس مُرد، اوریادها (الهه‌های جنگل) به ...

مردم شریک بی‌خردی زمام‌دار اند!

نویسنده : عزیز رویش - کد خبر : 44286

۶ ثور , ۱۳۹۵

Aziz Royesh


نکته‌ها و اشارت‌ها (23) در «تاریخ بی‌خردی» دوره‌‌ای شصت‌ساله از 1470 تا 1530 میلادی، نمونه‌ی آشکار بی‌خردی در سلطنت کلیسا خوانده می‌شود. در این دوره، شش پاپ، یکی پس از دیگری بر مسند قدرت تکیه زدند و «رشوه‌خواری و فساد و پشت پا به اصول اخلاق و آزمندی و سیاست‌بازی فاجعه‌آمیز را به غایت رساندند»(ص 83). این بی‌خردی اربابان کلیسا، آنان را از پذیرش اصلاح‌گری باز داشت و در نتیجه، اقتدار و اعتبار کلیسا را چنان در هم شکست که راه ...

بی‌خردی شاخ و دُم ندارد!

نویسنده : عزیز رویش - کد خبر : 44174

۴ ثور , ۱۳۹۵

Aziz Royesh aa


نکته‌ها و اشارت‌ها (21) بارباراتاکمن در «تاریخ بی‌خردی» حرف تلخی دارد: «خردمندی در حکومت تیری است که بشر هنوز در تَرکِش دارد، حیف که کم به کارش می‌برد.» (ص 59) یکی از نشانه‌های خردمندی فرصت‌دادن به خود برای درنگ و تأمل است. سیاست‌مداران از کسانی اند که به دلیل صبغه‌ی کار خود، اغلب در ازدحامی از کارها و مشغله‌های گوناگون گیر می‌مانند و از درنگ و تأمل محروم می‌شوند. خرد، و نقش و اهمیت آن، در شلوغی و ازدحام از چشم می‌افتد. ...

خردورزی، اندیشیدن است، نه استدلال‌کردن

نویسنده : عزیز رویش - کد خبر : 44078

۳۱ حمل , ۱۳۹۵

Aziz Royesh


نکته‌ها و اشارت‌ها (19) دو سطح از خرد را تفکیک کنیم: سطحی که در حد محاسبه و سنجش می‌ایستد و نتیجه‌ی آن دریافت استدلال و توجیه برای عمل و انتخاب است؛ سطح دیگری که از محاسبه و سنجش و استدلال و توجیه فراتر می‌رود و پایه‌ی یک نگاه و بینش جدید می‌شود. آن‌چه دورنگری و غایت‌نگری است، در سطح دوم خردورزی حاصل می‌شود. هر‌چه غایت دورتر و دقیق‌تر و جامع‌تر باشد، خردمندانه‌تر است، هرچه نزدیک‌تر و سطحی‌تر و محدودتر باشد، از ...

1 2 3 4 6