سال چهارم / شماره : 735 / چهارشنبه / ۱م عقرب ۱۳۹۸
Vol No 04, Issue 735, Wednesday, 23 October , 2019

تاریخ تجدد در افغانستان

نویسنده : دکتر زهرا لطفی - کد خبر : 2459

۲۰ حمل , ۱۳۹۳

Zahra Lotfy


مدرنیته در افغانستان همواره با امان‌الله شناخته شده است. امیر اصلاح‌طلبی که همگام با همتایان سیاسی منطقه‌ای خود، خواهان اعمال تغییراتی نوین در زمینه‌های فرهنگی، اقتصادی، سیاسی و غیره بود. هر‌چند امان‌الله در استقرار مدرنیته با شکست مواجه شد، اما چرا جوامع غیرغربی در برخورد با مدرنیته، ملزم به گذار از جوامع سنتی به جوامع متجدد شدند. به عبارتی تجربة تاریخی اروپای غربی در پذیرش مدرنیته و تجددگرایی بار دیگر در جوامع غیر اروپایی تکرار شد. هر‌چند تجربة اروپای غربی ...

پایان هرج‌و‌مرج

نویسنده : محمدطاهر زهیر - کد خبر : 2428

۲۰ حمل , ۱۳۹۳

M.Tahir_Zohair2


سلطنت نُه‌ماهۀ حبیب‌الله‌ کلکانی؛ با آشوب و آشفتگی‌های فراوانی همراه بود. به‌رغم تلاش‌هايی که وی برای استقرار امنیت و آرامش در کشور انجام داد، از تسلط و سیطره بر کل کشور ناکام ماند. بخش‌های زیادی از کشور عملاً از تحت کنترل حکومت وی بیرون بود. مناطق جنوب، جنوب شرق، مرکز و غرب افغانستان، سلطنت وی را به رسمیت نشناختند و از پذیرفتن آن سرباز زدند. شورش‌ها در بعضی از این مناطق هیچ‌گاهی پایان نیافت. نارضایتی‌ها روز‌به‌روز گسترده و بر دامنة ...

ذکر تنبیه و تهدید یاغیان قوم متمرد جدران (۱)

نویسنده : جامعه باز - کد خبر : 2448

۲۰ حمل , ۱۳۹۳

Kateb


سراجُ ‌التواریخ/ ملا فیض‌محمد کاتب هزاره و از آن سوی، سردار شیرین‌دل خان که افواج قاهرۀ پادشاهی را، چنانچه گذشت، از دو راه مأمر تنبیه و تهدید جدرانیان کرده و ایشان عیال و اطفال خود را در جبال شامخه صعود داده در موضع المره جمعیت کرده، استوار نشسته بودند. در خلال واقعات مسطوره، هفت تن از بزرگان آن نکوهیده‌خویان در عسکرگاه نزد سردار شیرین‌دل خان حاضر آمده، به زبان عجز و معذرت اظهار اطاعت کرده، از طرف جدرانیان عذر خواستند که ...

1 5 6 7