سال چهارم / شماره : 735 / چهارشنبه / ۳۰م اسد ۱۳۹۸
Vol No 04, Issue 735, Wednesday, 21 August , 2019

گناه، هنر‌ و جنگ نمادها

نویسنده : محمد محق - کد خبر : 41541

۷ دلو , ۱۳۹۴

moheq3-320x180


گناه در متافيزيك اسلامي جايي مهم دارد. گناه با نافرماني در برابر آفريدگار معنا پيدا مي‌كند. ابليس به دليل اين نافرماني رانده، و به نفرين ابدي دچار شد. انسان مؤمن هميشه از بابت طرد و نفرين دل‌نگران است. در قرآن مجید به مؤمنان هشدار داده شده است كه از ارتكاب گناه پروا كنند تا به كيفر الهي، در دنيا يا در عقبا، مبتلا نشوند. وجدان ديني هيچ‌گاه بي‌خوف و دغدغه گناه، نزيسته است. درك رويكرد مؤمنان حتا در بسياري از تصميم‌هاي ...

رویکردهای کلی مسلمانان نسبت به حقوق بشر

نویسنده : مختار حیدری - کد خبر : 40937

۲۳ جدی , ۱۳۹۴

haidari


اسلام و حقوق بشر (4) از یک‌طرف در دنیای امروز حقوق بشر به گفتمان جهانی و معیاری برای سنجش مشروعیت نظام‌ها، جریانات و احزاب سیاسی تبدیل شده است و از طرف دیگر، در همه جوامع به‌خصوص در جوامع سنتی، دین از نقش تأثیرگذار و غیرقابل‌انکاری برخوردار است. در جوامعی مانند افغانستان که دین/‌اسلام ریشه‌های عمیقی اجتماعی دارد و ارزش‌های حقوق بشری نه خاستگاه درونی و تدریجی، بلکه منشأ وارداتی و دستوری داشته است، تعارض واقعی یا خیالی میان اسلام و حقوق ...

حقوق بشر، بحث برون‌دینی است

نویسنده : مختار حیدری - کد خبر : 40288

۸ جدی , ۱۳۹۴

haidari


اسلام و حقوق بشر (3) از یک‌سوی در دنیای امروز حقوق بشر به گفتمان جهانی و معیاری برای سنجش مشروعیت نظام سیاسی، جریانات و احزاب تبدیل شده است و از طرف دیگر، در همۀ جوامع به‌خصوص در جوامع سنتی، دین از نقش تأثیرگذار و غیرقابل‌انکاری برخوردار است. در جامعۀ مانند افغانستان که دین/‌اسلام ریشه‌های عمیقی اجتماعی دارد و ارزش‌های حقوق بشری نه خاستگاه درونی و تدریجی بلکه منشأ وارداتی و دستوری داشته است، تعارض واقعی یا خیالی میان اسلام و حقوق ...

اسلام و حقوق بشر (۲)

نویسنده : مختار حیدری - کد خبر : 40076

۱ جدی , ۱۳۹۴

haidari


از یک‌سو در دنیای امروز حقوق بشر به گفتمان جهانی و معیاری برای سنجش مشروعیت نظام سیاسی، جریانات و احزاب تبدیل شده است و از طرف دیگر، در همۀ جوامع به‌خصوص در جوامع سنتی، دین از نقش تأثیرگذار و غیرقابل‌انکار برخوردار است. در جامعه‌ای مانند افغانستان که دین/‌اسلام ریشه‌های عمیقی اجتماعی دارد و ارزش‌های حقوق بشری نه خاستگاه درونی و تدریجی، بلکه منشأ وارداتی و دستوری داشته است، تعارض واقعی یا خیالی میان اسلام و حقوق بشر همواره یک معضل ...

اسلام و حقوق بشر

نویسنده : مختار حیدری - کد خبر : 39786

۲۴ قوس , ۱۳۹۴

haidari


اندیشه و نظام بین‌الملل حقوق بشر، دو هدف اصلی دارد: کاستن از درد و رنج انسان و هموارسازی راه رسیدن به آزادی، عدالت و صلح. اگر بپذیریم که ایجاد و گسترش گفتمان حقوق بشر، برخاسته از نیاز انسان به کاستن رنج از زندگی خود بوده است و این هدف با ایجاد آرمان‌های ارزشمندی چون آزادی، صلح و عدالت حاصل می‌شود، جامعه افغانستان با توجه به سرگذشت تلخ، خونین و اسفبار چند دهه اخیرش، بیش از هر‌جامعه دیگر نیازمند پرداختن جدی ...

نهاد دین و نهاد سیاست از نظر کانت

نویسنده : مختار حیدری - کد خبر : 39490

۱۷ قوس , ۱۳۹۴

haidari


نسبت دین و حقوق بشر (شماره پایانی 30) این‌که چه نسبت بین دین و حقوق بشر برقرار است، بستگی کامل به جایگاه انسان در نظام فکری دین مورد نظر دارد. ازآنجایی‌که اندیشه حقوق بشر، ارتباط جدایی‌ناپذیر با تاریخ، فرهنگ و سنت غرب دارد، برای درک نسبت دین و حقوق بشر، مراجعه به نقاط عطف تاریخی در سنت مسیحیت لازم است. تحولات تاریخ مسیحیت به سه دوره عمده: پنج قرن اول، قرون ‌وسطی و بعد از قرون ‌وسطی قابل‌ تقسیم است. بعد ...

دین و دینداری از نظر کانت

نویسنده : مختار حیدری - کد خبر : 38898

۳ قوس , ۱۳۹۴

haidari


نسبت دین و حقوق بشر (29) این‌که چه نسبت بین دین و حقوق بشر برقرار است، بستگی کامل به جایگاه انسان در نظام فکری دین مورد نظر دارد. از آنجایی‌که اندیشه حقوق بشر، ارتباط جدایی‌ناپذیر با تاریخ، فرهنگ و سنت غرب دارد، برای درک نسبت دین و حقوق بشر، مراجعه به نقاط عطف تاریخی در سنت مسیحیت لازم است. تحولات تاریخ مسیحیت به سه دوره عمده: پنج قرن اول، قرون ‌وسطی و بعد از قرون ‌وسطی قابل‌ تقسیم است. بعد از ...

1 2 3 12