سال چهارم / شماره : 735 / چهارشنبه / ۵م ثور ۱۳۹۷
Vol No 04, Issue 735, Wednesday, 25 April , 2018

برابری‌خواهی؛ پیش‌شرط جمهوری‌خواهی

نویسنده : عباس شهرابی فراهانی - کد خبر : 1356

۹ حمل , ۱۳۹۳

without_pic


بخش چهارم و نهایی چرا مسألة اقلیت‌های قومی برای دموکراسی‌خواهی مهم است؟ سوسیالیسم دموکراتیک به‌منظور گشودن حوزة عمومی، علاوه بر بازتوزیع منابع اقتصادی‌ـ‌‌اجتماعی و کمک به رشد طبقات فرودست، باید هویت‌های متعدد و متکثر را به رسمیت بشناسد. از جمله مسائل هویتی که جامعة افغانستان با آن درگیر، مسأله هویت‌های قومی است. یکبار، یکی از اعضای سابق پارلمان افغانستان گفته بود: «پشتون‌ها، چوکی ریاست‌جمهوری را ناموس خود فکر می‌کنند.» مسیر هزاره‌ها و سایر اقلیت‌های قومی به سوی مناصب سیاسی همواره مسیری ناهموار ...

یک قرن پیش در چنین ایامی

نویسنده : بصیراحمد حسین‌زاده - کد خبر : 3636

۱ حمل , ۱۳۹۳

Basir Ahmad


در حدیث دیگران صد‌سال تاریخ افغانستان به روایت روزنامة اطلاعات ایران قسمت سوم 2 شنبه 20 فروردین (حمل) 1307 - 18 شوال 1346 - 9 آوریل 1928  شمارة 461  بیانات اعلیحضرت امان‌الله خان، پادشاه افغان لندن ـ اعلیحضرتین پادشاه و ملکة افغانستان گردش خود را در انگلستان خاتمه داده و به عزم پاریس، برلن و روسیه حرکت کردند. «دوک کلوسستر» و «چمبرلن» و چندین نفر از اعضای دیپلماتیک آن‌ها را مشایعت کردند. «آلنبی» و «هامفری» تا بندر دور با آن‌ها رفتند. در طی مصاحبه با ...

1 234 235 236