سال چهارم / شماره : 735 / پنجشنبه / ۶م سرطان ۱۳۹۸
Vol No 04, Issue 735, Thursday, 27 June , 2019

از عدم مجوز نشر تا کمبود خواننده

نویسنده : خلیل پژواک - کد خبر : 2328

۱۹ حمل , ۱۳۹۳

خلیل پژواک


از روزگاری که عبدالحی حبیبی با یافتن یک جلد از مناقب العارفین، بر وضعیت کتاب و کتابخوانی در کشور تأسف خورد، دست‌کم چهار دهه می‌گذرد. با این حال، از آن روزگار تا کنون با توجه به تحولاتی که در حوزة کتابت و صنعت نشر اتفاق افتاده است، به نظر نمی‌رسد تغییر چندانی در صنعت چاپ و نشر و بازار کتابخوانی در کشور رخ داده باشد. همچنین در آن روزگار، وقتی کتاب علامه حبیبی چاپ شد، او بر پشت جلد آن ...

ما رأی میدهیم

نویسنده : خلیل پژواک - کد خبر : 1730

۱۲ حمل , ۱۳۹۳

10151881_434096996736691_1187732421_n


سه روز دیگر به روز برگزاری انتخابات ریاستجمهوری و شوراهای ولایتی زمان باقی است. نشانه‌ها اما حکایت از آن دارد که مردم به شکل گسترده در انتخابات شرکت خواهند کرد. دو ماه پیش زمانی که کارزار انتخابات رسماً شروع شد، گمان میرفت که شاید حضور مردم در این انتخابات، کمرنگ باشد. بسیاریها به ناکام‌بودن این پروسه از همان ابتدا تأکید داشتند و کم نبودند کسانی که با بیمیلی، رویدادهای مربوط به انتخابات را دنبال میکردند. با اینحال، هرچه از روزهای شروع ...

1 12 13 14