سال چهارم / شماره : 735 / شنبه / ۳۰م جدی ۱۳۹۶
Vol No 04, Issue 735, Saturday, 20 January , 2018

ما رأی میدهیم

نویسنده : خلیل پژواک - کد خبر : 1730

۱۲ حمل , ۱۳۹۳

10151881_434096996736691_1187732421_n


سه روز دیگر به روز برگزاری انتخابات ریاستجمهوری و شوراهای ولایتی زمان باقی است. نشانه‌ها اما حکایت از آن دارد که مردم به شکل گسترده در انتخابات شرکت خواهند کرد. دو ماه پیش زمانی که کارزار انتخابات رسماً شروع شد، گمان میرفت که شاید حضور مردم در این انتخابات، کمرنگ باشد. بسیاریها به ناکام‌بودن این پروسه از همان ابتدا تأکید داشتند و کم نبودند کسانی که با بیمیلی، رویدادهای مربوط به انتخابات را دنبال میکردند. با اینحال، هرچه از روزهای شروع ...

1 12 13 14