سال چهارم / شماره : 735 / پنجشنبه / ۱۴م حمل ۱۳۹۹
Vol No 04, Issue 735, Thursday, 2 April , 2020

۱۵ روز در قلمرو طالبان

نویسنده : رحمت احمدی - کد خبر : 46266

۱۲ حوت , ۱۳۹۶

Rahmat ahmadi (2)


سردار محمد، 42 ساله هنگامی که در تابستان سال 1390 تصمیم گرفت تا در نیروهای مسلح افغانستان خدمت کند، هرگز این تصور نمی‌کرد، روزی از سوی طالبان به شکل بی‌رحمانه‌ای شکنجه خواهد شد. از همین‌رو پس از سپری‌کردن امتحان ورودی، شامل آموزش در مرکز تعلیمی اردوی ملی در کابل می‌شود. پس از گذشت چهار ماه، اولین کار خود را در چارچوب قول اردوی شاهین و لوای اول فاریاب و سرپل به انجام می‌رساند. پس از آن به قول اردوی شاهین ...

مردمان ناشکیبا

نویسنده : رحمت احمدی - کد خبر : 45917

۱۹ جوزا , ۱۳۹۵

Rahmat Ahmadi (2)@


ساعت 11:30 دقیقه قبل‌از‌ظهر بود. هوا گرم و جاده شهید مزاری به‌غایت پرازدحام. موترها با بوق‌زدن‌های متواتر به سختی از کنارهم رد می‌شدند. رانندۀ تونسی که من نیز در آن سوار بودم، با سرک‌‌کشیدن‌های ناشیانه هر‌از‌چندگاهی نگاهی به بیرون و به آیینه می‌انداخت. از رفتار و کردارهای او اندکی می‌توانستی ‌وضعیت روانی‌اش را درک کنی. در گرمی هوای داخل موتر، موسیقی افغانی سر همه را گرم کرده بود. در میانۀ این موسیقی، گرمی‌ هوا و سرک‌کشیدن‌های راننده، موترسایکل‌سوار‌ی از دست ...

پرواز در قفس

نویسنده : رحمت احمدی - کد خبر : 45583

۹ جوزا , ۱۳۹۵

Rahmat Sofi


 ‌کودکان کار یکی از مسأله‌های اجتماعی امروز ما به حساب می‌آید. بر بنیاد‌ داده‌های وزارت کار و امور اجتماعی، در حال حاضر 6 میلیون کودک‌ کار در کشور وجود دارند. از سوی دیگر در گزارش‌ها آمده است که کودکان حتا در محیط کار نیز از امنیت کافی برخور‌دار نیستند. در همین مورد گزارش شده است که کودکان‌ کار در خطر سؤاستفاده‌های جنسی قرار دارند. در گزارش کمیسیون مستقل حقوق بشر می‌خوانیم که این خطر بیشتر دختران خردسال را‌ تهدید می‌کند. ...

از تنهایی پرنده می‌خرم

نویسنده : رحمت احمدی - کد خبر : 45301

۱ جوزا , ۱۳۹۵

Rahmat Ahmadi


 کوچه‌ای باریک و کم‌عرضی بود‌ با دهانه‌ای دشوارگذر؛ دشوار‌گذر از این جهت که از تنگی ظرفیت عبور و مرور آدم‌ها را نداشت. ‌علاوه بر این فروشندگان و دکان‌داران قفس‌های آهنی و چوبی، با رنگ‌های گوناگون را در آن آویخته بودند؛ قفس‌هایی که عموماً به‌صورت اشکال منظم هندسی طراحی شده بودند و به‌گونۀ نامنظم در دهنة ورودی این کوچه جا خوش کرده بودند. از این جهت به سختی می‌توانستی عبور کنی و به یکی از این قفس‌ها برخورد نکنی. وجود قفس‌ها ...

آواز روشنایی‌خواهان

نویسنده : رحمت احمدی - کد خبر : 44917

۲۱ ثور , ۱۳۹۵

Rahmat Ahmadi (2)@


«ما پیروزیم، یعنی عدالت‌خواهی پیروز است» این کامنتی است از کاربری به نام لیاقت‌علی احمدی. او این تکه را زیر استاتوس یکی از کاربران دیگر نوشته است؛ کاربری که در صفحه خود با عکسی از مراسم این مطلب را نوشته بود: «حضور ده‌ها‌هزار‌نفری مردم کابل و شخصیت‌های ملی چون استاد خلیلی، استاد محقق، استاد دانش، استاد شفق و وکلای پارلمان در گردهمایی جنبش روشنایی...» جنبش روشنایی در واکنش به اقدام دولت برای تغییر مسیر پروژه توتاپ از بامیان به سالنگ به ...

کار؛ گم‌شدة انسان افغانی

نویسنده : رحمت احمدی - کد خبر : 44521

۱۳ ثور , ۱۳۹۵

Rahmat Ahmadi (2)@


اول «می» مصادف است با روز جهانی کارگر. 130 سال قبل از امروز گروهی از کارگران شهر شیکاگوی امریکا در اعتراض به قوانین کار در آن کشور،‌ دست به اعتراض جمعی زدند. آنان خواستار تغییرات در شرایط کار و کاهش ساعات کار از ده ساعت به هشت ساعت شده بودند. پذیرفته‌نشدن این خواست‌ها از سوی دولت وقت، منجر به اعتصاب‌های بزرگ کارگری در امریکا شد؛ به‌گونه‌ای که در این جریان 90‌هزار کارگر‌ دروازه‌های‌ 1200 کار‌خانه را ‌بستند. در واکنش به ...

ساقیان گورستان

نویسنده : رحمت احمدی - کد خبر : 43865

۲۴ حمل , ۱۳۹۵

Rahmat Ahmadi (2)@


بسیاری دامنه‌های شهرک امید سبز را جایی برای تفریح می‌شناسند؛ احتمالاً کسانی همه‌روزه به خیال نفس‌کشیدن هوای پاک آنجا می‌روند؛ می‌روند که زندگی کنند. اما ‌همین که از کنار جادۀ اصلی به دست چپ می‌پیچی و گردنه‌های اول و دوم را یکی‌‌یکی طی می‌کنی، رو به شهر، با چهرۀ دیگر این تپه آشنا می‌شوی: کسانی که در زیر خاک آرام خوابیده‌اند. خواب آن‌ها در شهری که هزار بیکار زندگی می‌کنند، مایۀ حیات کودکان خردسالی است که همه‌روزه، بالا و پایین ...

1 2 3 14