سال چهارم / شماره : 735 / پنجشنبه / ۶م سرطان ۱۳۹۸
Vol No 04, Issue 735, Thursday, 27 June , 2019

Great Monday March

نویسنده : مانی مشکین‌قلم - کد خبر : 45197

۲۸ ثور , ۱۳۹۵

1 (1)


محل شروع راهپیمایی «دوشنبۀ بزرگ» مصلی شهید مزاری در غرب کابل بود. در میانۀ راه، هزاران معترض به جنبش روشنایی پیوستند.

MOVEMENT SUPPORT FOR ENLIGHTENMENT

نویسنده : جامعه باز - کد خبر : 44892

۲۰ ثور , ۱۳۹۵

MOVEMENT SUPPORT FOR ENLIGHTENMENT


enlightenment6

نویسنده : جامعه باز - کد خبر : 44897

۲۰ ثور , ۱۳۹۵

13174221_10154940521849863_3237178751001261698_n


enlightenment-4

نویسنده : جامعه باز - کد خبر : 44891

۲۰ ثور , ۱۳۹۵

13151400_1709317826002505_6328205276580294105_n


enlightenment-3

نویسنده : جامعه باز - کد خبر : 44890

۲۰ ثور , ۱۳۹۵

13179234_1014152255288125_8031160734151670436_n


enlightenment-2

نویسنده : جامعه باز - کد خبر : 44889

۲۰ ثور , ۱۳۹۵

13179234_1014152255288125_8031160734151670436_n


enlightenment

نویسنده : جامعه باز - کد خبر : 44887

۲۰ ثور , ۱۳۹۵

13178760_10154940522074863_1373467606021567541_n


1 2 3 4 14