سال چهارم / شماره : 735 / پنجشنبه / ۱۴م حمل ۱۳۹۹
Vol No 04, Issue 735, Thursday, 2 April , 2020

Great Monday March-7

نویسنده : مانی مشکین‌قلم - کد خبر : 45227

۲۸ ثور , ۱۳۹۵

1 (8)


راهپیمایان در شعارهای‌شان به غنی و عبدالله تعهدات‌شان را یادآوری کردند و شعار عدالت و برابری سر دادند.

Great Monday March-6

نویسنده : مانی مشکین‌قلم - کد خبر : 45226

۲۸ ثور , ۱۳۹۵

1 (7)


صدها‌هزار نفر در مسیرهای منتهی به چوک دهمزنگ دور هم جمع شدند تا تصمیم‌شان را در‌بارۀ ادامۀ راه جنبش روشنایی بگیرند. گارنیزیون شهر کابل در برابر معترضان در پل آرتل، کانتینرها را جابه‌جا کرده بود.

Great Monday March-5

نویسنده : مانی مشکین‌قلم - کد خبر : 45200

۲۸ ثور , ۱۳۹۵

1 (6)


زنان حضور پرشور و گسترده داشتند. در میان آن‌ها زنان مسن نیز دیده می‌شدند.

Great Monday March-4

نویسنده : مانی مشکین‌قلم - کد خبر : 45225

۲۸ ثور , ۱۳۹۵

1 (5)


شماری از اعضای ولسی‌جرگه و شخصیت‌های سیاسی در میان معترضان بودند.

Great Monday March-3

نویسنده : مانی مشکین‌قلم - کد خبر : 45221

۲۸ ثور , ۱۳۹۵

1 (4)


به نظر می‌رسد برخوردی بین شماری از معترضان با نیروهای امنیتی نیز رخ داد.

Great Monday March-2

نویسنده : مانی مشکین‌قلم - کد خبر : 45199

۲۸ ثور , ۱۳۹۵

1 (3)


صدها‌هزار نفر با نظم و انضباط کم‌نظیری راهپیمایی «دوشنبۀ بزرگ» را به پایان رساندند. رییس‌جمهور در شامگاه دیروز از آن‌ها تشکر کرد.

Great Monday March-1

نویسنده : مانی مشکین‌قلم - کد خبر : 45198

۲۸ ثور , ۱۳۹۵
معترضان از غرب کابل به سمت مسیر کوته‌سنگی-دهمزنگ راهپیمایی کردند.

1 2 3 14